نقش آموزش در بهسازی نیروی انسانی

نقش آموزش در بهسازی نیروی انسانی

نقش آموزش در بهسازی نیروی انسانی

براي آموزش تعاريف بسياري بيان شده است؛ برخي از متخصصان آموزش را عبارت مي دانند از «كليه كوشش هايي كه در جهت ارتقاي سطح دانش و آگاهي، مهارت هاي فني و حرفه اي و شغلي و همچنين ايجاد رفتار مطلوب در كاركنان يك سازمان به عمل مي آيد و آنان را آماده انجام و پذيرش مسؤوليت هاي شغل خود مي نمايند».
اشتراگ گذاری

مفهوم آموزش
براي  آموزش تعاريف بسياري بيان شده است؛ برخي از متخصصان آموزش را عبارت مي دانند از «كليه كوشش هايي كه در جهت ارتقاي سطح دانش و آگاهي، مهارت هاي فني و حرفه اي و شغلي و همچنين ايجاد رفتار مطلوب در كاركنان يك سازمان به عمل مي آيد و آنان را آماده انجام و پذيرش مسؤوليت هاي شغل خود مي نمايند».
به طور كلي آموزش در داخل سازمان ها به منظور بهبود و كسب مهارت هاي شغلي جديد، آمــاده شــدن براي حــركت در مسيرهاي شغلي منـاسب و رفع نيازهاي حرفه اي به كار مي رود. و تنها مفهوم كارآموزي، كارورزي يا تمرين عملي در يك زمينه بخصوص را در بر نمي گيرد، بلكه دامنه آن بقدري وسيع و گسترده است و كه از فراگيري يك حرفه و يا فن ساده شروع شده و به احاطه كامل بر علوم و فنون بسيار پيچيده، چگونگي رفتار و برخوردهاي منــاسب در مقــابل مسائل انساني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منتهي مي شود. 

اهداف آموزش نيروي انساني
به طور كلي هدف هر فعاليت آموزشي، تغيير در رفتار عملي افراد است تا  به افزايش مهارت و دانش در نزد فراگيران منجر شود كاركنان بتوانند وظایف خود را به طور مؤثر و كارآمد انجام دهند.
هدف هاي مهم آموزش 
الف:كرل و كوزميت، شش هدف مهم آموزش را بدين ترتيب بيان مي كنند:
*  بهبود عملكرد
* به روز كردن اطلاعات كاركنان
*  ترفيع شغل
*  حل مسائل
*  آماده سازي براي ترفيع
*   آشنا سازي كاركنان جديد با اهداف سازمان
ب:دكتر مير كمالي، هدف هاي آموزش نيروي انساني را چنين بر مي شمرند:
* هماهنگي با تغييرات و پيشرفت هاي علمي و تكنولوژي در جهان
* هماهنگي با تحولات سياسي و اقتصادي جامعه
* هماهنگي با نيازهاي جديد جامعه و ارباب رجوع
*  كسب مهارت هاي ادراكي، فني و روابط انساني
* كسب نگرش درست و آمادگي براي ايجاد تغيير در سازمان
* تامين نيروي انساني جديد به منظور جايگزيني
*  فراهم آوردن زمينه هاي ترفيعات

اهمیت آموزش
آموزش نيروي انساني، سرمايــه گـذاري پرسودي به شمــار مي رود كه بـازده آن در شكوفايي و گسترش بهينه سازمان و همچنين در اعتلاي فرهنگ عمومي جامعه نقش مؤثري را ايفا مي كند. 
آموزش يك عامل كليدي در توسعه محسوب مي شود و مي توان آن را يكي از مهمترين اقدامات براي افزايش كارآمدي سازمان دانست؛ «مطــابق آمــارهــاي موجود، شركت هاي معمولي آمريكا بيش از 1500 دلار در سال براي آموزش هر كارمند هزينه مي كنند كه ارقام صرف شده در مجموع معادل 52 درصد كل فروش آن شركت ها مي باشد». 
همچنين بررسي ها نشان داده است كه آموزش، به حفظ تداوم و بقاي سازمان منجر مي شود. يك بررسي سه ساله در سنگاپور نشان داده است كه 17 درصد شركت هاي تجاري و صنعتــي اين كشور ورشكست شده اند كه از اين تعداد، كمتر از 1 درصد شركت هايي بوده اند كه براي كاركنان شان دوره هاي آموزشي برگزار كرده اند. 

 فواید و مزاياي آموزش نیروی انسانی
یکی از وظایف اصلی و حیاتی در هر سازمانی، آموزش کارکنان است؛ زیرا داشتن کارکنان ورزیده یکی از مهمترین عوامل در میزان کارایی و کارآمدی سازمان به شمار می رود. در زیر به بعضی از مزایای عمده آموزش کارکنان اشاره  می شود:
الف :هر کسی در بدو ورود به سازمان، برای آشنایی با زیر و بم شغل خود، به مدت زمانی نیاز دارد. برگزاری دوره های آموزشی با سرپرستی مربیان کارآزموده و باتجربه، زمان یادگیری را به حداقل  می رساند و باعث افزایش بازده می شود.آموزش، خاص افراد تازه وارد نیست، بلکه برای کارکنان باسابقه و باتجربه نیز باید بنا به ضرورت  دوره هایی ترتیب داد.
ب: آموزش ایجاد طرز فکر صحیح نسبت به کار و سازمان است و انتظار می رود بعد از پایان دوره، بینش و نگرش مورد نظر در کارکنان به وجود آمده باشد که رفتار آنها را در جهت مطلوب و همکاری مؤثر با سازمان تغییر دهد و ذهن آنها طوری شکل گیرد که از اهداف سازمان پشتیبانی نمایند.
ج:حل مشکلات عملیاتی در زمینه هایی مانند روابــط کــارگری، روابط انسانی و همچنین مسائلی از قبیل ضعیف بودن روحیه کارکنان، حیف و میل منابع و ضایعات بیش از اندازه و روش های عملیاتی غلط یا بی اثر را نیز می توان با آموزش رفع کرد.
د: چنانچه سازمان نتواند نیروی انسانی مورد نیاز خود را خارج از سازمان تامین نماید، تنها راه چاره آموزش، تربیت یا حتی بازآموزی کارکنان موجود در درون سازمان است.
ه: داشتن مهارت های ویژه و سودمند موجب می شود تا مسؤولان سازمان، ارزش و اعتبار بیشتری برای کارکنان خود قائل شوند و در نتیجه، امنیت شغلی بیشتر می شود. طبیعی است که کسب توانایی ها و مهارت های بیشتر به قابلیت ارتقای کارکنان برای تصدی پست ها و مشاغل عالی تر و مهم تر نیز خواهد افزود. 

نتيجه گيري
به طــور قطع بهبــود بهره وری عاملی نیست که با معجزه رخ دهد. بلکه باید برای رسیدن به بهره وری با برنامه ریزی به کارکنان فرصت  داده شــود تا بتــوانند خلاقیت ها و استعدادهای خود را بروز دهند. به نظر صاحب نظران برای رسیدن به این آرزو باید از هفت خوانی گذشت که ساده ترین و مؤثرترین آن آموزش است.
به طور کلی قابلیت انجام یک کار مولد را می توان از طریق آموزش و توسعه و گسترش سیستماتیک شغل و برنامه ریزی شغل بالا برد. کشورهایی مثل سوئیس و ژاپن که با کمبود منابعی مثل زمین، انـــرژی و منــابع معـدنی مواجه هستنــد به خوبی دریافته اند که مهمترین منبع رشد و توسعه نیروی انسانی، آموزش، ارتقای انگیزه و بالندگی افراد جامعه است و سرمایه های هنگفتی در امر آموزش می کنند، زیــرا معتقدنــد که  سرمایه گذاری در آموزش، نوعی سرمــایه گذاری بلنــدمدت است. بنابراین یکــی از اسـاسی ترین راههـــای حصول به بهره وری ملی و ارتقای سطح دانش و مهارتهای مدیران،کارشناسان و نیروی انسانی، ازطریق آموزش های علمی و کاربردی مداوم و مستمــر است تا بتــوان به سطح مطلوبی از بهره وری در جامعـه  دست یافت.

ارسال نظر

مدیران کاربلد+کارکنان مسئولیت پذیر=سازمان بهره ور

مدیران کاربلد+کارکنان مسئولیت پذیر=سازمان بهره ور

در تعيين عوامل مؤثر بر بهره‌وري نظرات متفاوتي وجود دارد و هر يك از دانشمندان و صاحبنظران عواملي را به عنوان عامل مؤثر مشخص كرده‌اند، اما به اجمال مي‌توان ‌مي‌گفت، عواملي چون آموزش شغلي مستمر مديران و كاركنان، ارتقاي انگيزش ميان كاركنان براي كار بهتر و بيشتر، ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي بروز خلاقيت مديران و كاركنان، برقراري نظام مناسب پرداخت مبتني بر عملكرد و برقراري نظام تنبيه و تشويق، وجدان كاري و انضباط اجتماعي، تحول در سيستم و روش‌ها نقشي حساس و كليدي دارند. علاوه بر اين، تقويت حاكميت و تسلط سياست‌هاي سازمان بر امور و صرفه‌جوئي به عنوان وظيفه ملي در بهره‌وري مؤثر است.
مشاهده
08/آذر/1399
نبرد نوشابه ها

نبرد نوشابه ها

سال 1886، آغازگر ورود نوشیدنی‌هایی به بازار است که بعدها زمینه‌ساز تولد نوشابه‌های گازدار می‌شد. اولین کسی که در این عرصه شروع به فعالیت کرد، «جان پم برتان» بود که یک نوشیدنی با برند pemberton’s French wine of cola به بازار عرضه کرد. نوشابه‌ای با قیمت 5 سنت که فقط در روز 9 شیشه از آن فروخته می‌شد. نوشیدنی با الکل که البته بعدها شکر جایگزین الکل شد. این نوشابه مدتی بعد از نام قبلی به برند coca-cola تغییر یافت. پم برتان دو سال بعد از دنیا رفت و نتوانست نفوذ نوشابه‌اش را در میان توده مردم ببیند. آساگریگز، همکار و موسس تجاری پم برتان حق تولید این نوشابه را خرید و در سال 1892 به طور رسمی شرکت و کارخانه coca-cola را تأسیس کرد.
مشاهده
08/آذر/1399
قوطی های فولادی در سودای بازگشت

قوطی های فولادی در سودای بازگشت

در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد قوطی‌های نوشابه از آلومینیوم ساخته می‌شود. دلیل آن هم قیمت کمتر، بازیافت آسان‌تر و سبک‌تر‌بودن وزن قوطی‌ها و هزینه حمل و نقل آن‌ها است.۳۰ سال پیش بیشتر قوطی‌ها از فولاد قلع اندود ساخته می‌شد که سنگین بودند، به آسانی سوراخ می‌شدند و محتویات درون آن‌ها بو و مزه فلز به خود می‌گرفت، تنها امتیاز این قوطی‌ها از نظر زیست محیطی زنگ زدن و از بین رفتن آهنی بود که فولاد از آن ساخته می‌شد. اکنون شرکت‌های فولادسازی امکانات تولید را بهبود بخشیده‌اند و تصور می‌کنند که می‌توانند با بازار مصرف قوطی‌های آلومینیومی به رقابت برخیزند. این شرکت‌ها اکنون می‌توانند قوطی‌های فولادی خیلی نازک‌تر تولید کنند و چون بهای آلومینیوم افزایش یافته است، ساختن قوطی‌های فولادی در عمل ارزان‌تر تمام می‌شود.
مشاهده
08/آذر/1399
با PET هم پول دربیاورید و هم به محیط زیست کمک کنید

با PET هم پول دربیاورید و هم به محیط زیست کمک کنید

PET (اپلي اتيلن ترفتالات) از پليمرهايي است که براي ساخت بطري‌هاي پلاستيکي نوشابه از آن استفاده مي‌شود. پلي اتيلن ترفتالات يکي از مواد بي خطر به شمار مي رود و شماره “1” روي بطريهاي آب نيز بيانگر همين موضوع است. اين دسته از پلاستيک ها، نوعي از رزين هاي پليمري ترمو پلاستيک است که کاربردهاي مفيدي در زمينه هاي متفاوت از جمله، توليد الياف مصنوعي، و ظروف بسته بندي مواد غذايي و ساير موارد ترموفرمينگ دارد. و اين ماده برخلاف نام علمي اش، حاوي پلي اتيلن نيست.
مشاهده
08/آذر/1399