0

آب معدنی بطری 500 میلی لیتری

آب معدنی بطری 500 میلی لیتری

آب مهم‌ترین ماده ساختمانی بدن انسان است زیرا۷۰ درصد وزن بدن یک شخص بالغ را آب تشکیل می‌دهد به عبارت دیگر بدن یک انسان بالغ مخزنی است که معادل ۵۰ ـ ۳۰ لیتر آب دارد.آب‌های معدنی به روی بدن انسان یا مخصوصا نواحی ویژه‌ای از بدن دارای اثراتی می‌باشد که این اثرات در هنگام مصرف مستقیم از آب چشمه (یعنی اولین نقطه‌ای که آب معدنی ظاهر می‌شود) شدیدتر می‌باشد.

نوع حجم واحد
کلسیم 2.00 میلی گرم
منیزیم 4.00 میلی گرم
سدیم 1.50 میلی گرم
پتاسیم 4.00 میلی گرم
سولفات 1.00 میلی گرم
کلراید 1.50 میلی گرم
نیترات 0.30 میلی گرم
سختی کل 6.00 میلی گرم
منیزیم 0.4 میلی گرم

برند محصول زمزم
گروه محصولات بطری 500 میلی لیتر
حجم 500 cc
بسته بندی بطری
ترکیبات موجود کلسیم- منیزیم-سدیم-پتاسیم- فلوئورید

معرفی محصول آب معدنی بطری 500 میلی لیتری

نظراتکاربران

ارسالنظر

;