0

اطلاعات تامین کننده

عنوان : سینی دایکات ارومیه
کد : 0
واحد درخواست کننده: بازرگانی

مشخصات کالا و خدمات

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد مورد نیاز واحد شمارش تاریخ نیاز به کالا
14 سینی دایکات ارومیه 200،000هزار عدد سینی دایکات دوغ طبق طرح ارائه شده با جنس سفید تست ایرانی - c فلوت -تحویل درب کارخانه ارومیه -هزینه حمل به عهده فروشنده می باشد 200،000 عدد خرداد 1400

استان محل تحویل

R نام استان شهر محل تحویل تاریخ ارسال مقدار / تعداد مورد نیاز
14 ارومیه انبار ارومیه خرداد 1400 200،000

مشخصات تولید کننده

حقیقی

حقوقی

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد تامین واحد شمارش قیمت
14 سینی دایکات ارومیه 200،000هزار عدد سینی دایکات دوغ طبق طرح ارائه شده با جنس سفید تست ایرانی - c فلوت -تحویل درب کارخانه ارومیه -هزینه حمل به عهده فروشنده می باشد
;