0

اطلاعات تامین کننده

عنوان : اسید فسفریک خوراکی
کد : 0
واحد درخواست کننده: بازرگانی

مشخصات کالا و خدمات

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد مورد نیاز واحد شمارش تاریخ نیاز به کالا
16 اسید فسفریک خوراکی 20تن اسیدفسفریک خوراکی تحویل انبار خوشدل زمزم به آدرس تهران جاده قدیم کرج خ 17 شهریور نرسیده به میدان بوربور خ شهدای بسیج پلاک 4 20 تن 12خرداد 1400

استان محل تحویل

R نام استان شهر محل تحویل تاریخ ارسال مقدار / تعداد مورد نیاز
16 تهران انبار خوشدل 12خرداد 1400 20

مشخصات تولید کننده

حقیقی

حقوقی

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد تامین واحد شمارش قیمت
16 اسید فسفریک خوراکی 20تن اسیدفسفریک خوراکی تحویل انبار خوشدل زمزم به آدرس تهران جاده قدیم کرج خ 17 شهریور نرسیده به میدان بوربور خ شهدای بسیج پلاک 4
;