آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار برای تامین غذای کارکنان شعبه فروش مشهد

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار برای تامین غذای کارکنان شعبه فروش مشهد

لذا از کلیه متقاضیان و شرکت های واجد شرایط ، دعوت به عمل می‌آید از تاریخ 16/10/1402 لغایت 26/10/1402 جهت دریافت اسناد شرایط مناقصه در ساعات اداری به آدرس های ذیل مراجعه نمایند: 1-تهران، خیابان انقلاب، بین چهارراه ولیعصر و پل کالج، خیابان خارک، پلاک 24شرکت زمزم ایران، واحد بازرگانی داخلی. 2-مشهد، میدان شهید فهمیده، خیابان طوس31، شهرک نوید، انتهای خیابان نوید 1، شعبه فروش زمزم مشهد، واحد اداری.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 83183200 ، 83183232 ، 83181247 (021) تماس حاصل نمایند.

آخرین مهلت تحویل مدارک ساعت 16 روز سه‌شنبه مورخ 26/10/1402 و تاریخ بازگشایی در نهایت یک هفته پس از آخرین روز دریافت پاکت ها می باشد

کاربران نظرات

نظر ارسال