Alternate Text

نوشیدنی دانه ریحان ویتا

با نوشیدنی ویتا

سلامتی را حس کنید

یکی از انواع نوشیدنی های شرکت زمزم که در ردیف محصولات سلامت قرار دارد نوشیدنی دانه ریحان می باشد و خواص سلامت بخش آن به دلیل وجود دانه های ریحان است. در فرایند تولید این محصول از پاستوریزاسیون استفاده می شود و این محصول فاقد هر گونه مواد افزودنی و نگهدارنده می باشد.

بطری شیشه دانه ریحان

نوشیدنی های دانه ریحان، تجربه لذت و سلامتی

محصولات پیشنهادی