سطوح چهارگانه اخلاقی در سازمان کدامند؟

سطوح چهارگانه اخلاقی در سازمان کدامند؟

سطوح چهارگانه اخلاقی در سازمان کدامند؟

اگر ما نمی‌توانیم در بخش‌ها یا مراحل دیگری از زندگی اصول اخلاقی را نادیده بگیریم پس در سازمان هم نباید از این مسائل چشم‌پوشی کنیم. اخلاقیات با ارزش‌های داخلی که جزیی از فرهنگ سازمان هستند و تصمیمات را در رابطه با مسئولیت اجتماعی شکل می‌دهند سروکار دارند. یک مسئله اخلاقی وقتی که اقدامات یک شخص یا سازمان، نفع یا ضرر دیگران را به دنبال دارد بروز‌ می‌کند.
اشتراگ گذاری

اگر ما نمی‌توانیم در بخش‌ها یا مراحل دیگری از زندگی اصول اخلاقی را نادیده بگیریم پس در سازمان هم نباید از این مسائل چشم‌پوشی کنیم. 
اخلاقیات با ارزش‌های داخلی که جزیی از فرهنگ سازمان هستند و تصمیمات را در رابطه با مسئولیت اجتماعی شکل می‌دهند سروکار دارند. یک مسئله اخلاقی وقتی که اقدامات یک شخص یا سازمان، نفع یا ضرر دیگران را به دنبال دارد
 بروز‌ می‌کند. 
در سازمان‌ها بیشترین پرسش‌هایی که از نظر رعایت اصول اخلاقی مطرح‌ می‌شوند در یکی از چهار سطح زیر قرار می‌گیرند. این چهار سطح با هم ناسازگار نیستند. (استونر، فریدمن، گیلبرت، 1995،ص 171)

  اجتماعی: اولین سطح مربوط به جامعه است. در این سطح ما پرسش‌هایی را درباره نهادهای بنیادی جامعه مطرح می‌کنیم. مثلاً شرکت‌هایی که بخواهند در کشورهای آفریقایی به فعالیت بپردازند با انبوهی از مسائل در زمینه تغییرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو می‌شوند. برای بسیاری ازشرکت‌ها هنوز هم مسأله اصول اخلاقی مطرح‌ است. پرسش دیگری که در سطح اجتماعی مطرح است مربوط به ارزش‌های سیستم سرمایه‌داری است. نقش دولت در بازار توزیع ثروت و غیره. 

 گروه‌های ذینفع: دومین سطحی که در مورد رعایت اصول اخلاقی مطرح می‌شود به گروه‌های ذینفع شامل کارکنان، عرضه‌کنندگان مواد اولیه، مشتریان، سهامداران و... مربوط می‌شود. پرسش‌هایی مطرح است از جمله اینکه: گروه‌های ذینفع چه نوع رابطه‌ای باید با سازمان داشته باشند؟ آیا شرکت باید در مورد خطرات احتمالی حاصل از مصرف تولیدات و محصولاتش مشتریان و مصرف‌کنندگان را آگاه سازد؟ شرکت در مقابل عرضه‌کنندگان مواد اولیه چه تعهداتی دارد؟ در برابر جامعه چه تعهداتی دارد؟ 

 سیاست‌های داخلی: سومین سطح در زمینه مسائل اخلاقی در سازمان، سیاست‌ درون سازمانی است. در این سطح درباره ماهیت رابطه شرکت با کارکنان اعضای سازمان اعم از مدیران و کارگران بحث می‌شود. شرکت باید چه نوع قراردادی را با کارگران ببندد؟ چه نوع قراردادی می‌تواند مبنای عدل و انصاف باشد؟ تعهد متقابل کارگران و مدیران نسبت به یکدیگر چیست؟ کارگران چه حقوقی دارند؟ 

 روابط شخصی: در چهارمین سطح، از نظر اخلاقی به رابطه فردی افراد با یکدیگر می‌رسیم. در این سطح پرسش‌هایی درباره شیوه رفتار افراد با یکدیگر در درون سازمان مطرح است. آیا ما باید نسبت به یکدیگر صداقت داشته باشیم؟ و به هر قیمتی دست از صداقتمان بر نداریم؟ هر یک از ما نسبت به بالاتر از خودمان، زیر دستان‌مان و هم‌رده‌هایمان چه تعهداتی داریم؟ 

 

 ابزارها یا راه‌هایی برای رعایت اصول اخلاقی 
آگاهانه یا ناآگاهانه ما هر روز در زندگی خود با نوعی استدلال مبتنی بر اصول اخلاقی سروکار داریم. برای بهبود این استدلال باید به صورتی آشکار و عملی شیوه‌ استدلال خود را تجزیه و تحلیل کنیم. واژه‌های کلیدی که در بیان اصول اخلاقی مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از: ارزش، حق، وظیفه، مقررات و روابط. هر یک از این‌ها را شرح می‌دهیم: (استونر، فریدمن، گیلبرت، 1995، ص 175) 

  ارزش
ارزش عبارت است از خواست یا تمایل نسبی و همیشگی که به نظر می‌رسد به خودی خود خوب باشد مثل صلح یا حسن نیت. 
ارزش‌ها به صورت پاسخ‌هایی هستند که با واژه استفهام «چرا» مطرح می‌شوند. مثلاً چرا این کتاب را می‌خوانید؟ چون می‌خواهم مدیریت بیاموزم. چرا شرکت آن‌ قدر سخت فعالیت می‌کند؟ برای آن‌ که می‌خواهد به سود برسد. شرکت‌ها هم دارای ارزش‌هایی هستند مثل میزان سودآوری یا داشتن محصولی با کیفیت بالا. 
برخی شرکت‌ها در مرام‌نامه یا «تعهد مشترک ما» فهرستی مبنی بر تعهداتی را  که شرکت برای افراد، تیم، مشتریان، نوآوری و صداقت دارد بر می‌شمارد و این‌ها مقررات اصلی هستند که شرکت‌ و شعبه‌ها خود را به آن‌ها متعهد می‌دانند و این تعهد ارزش محسوب می‌شود. 

 حق  و وظیفه
حق عبارتست از ادعایی که فرد را مستحقق شرایط یا موقعیتی می‌کند که می‌تواند در آن وضع دست به اقدامی بزند. به صورتی رسمی‌تر می‌توان گفت که شرایط یا موقعیت عبارت است از همان فضای استقلال یا به صورتی ساده‌تر، همان آزادی فردی است.  حق به ندرت به صورت مطلق می‌باشد، بیشتر مردم بر این امر اتفاق نظر دارند که حدود حق فردی به مرزهای حقوق دیگران می‌رسد یا در آنجاها محدود می‌شود. معمولاً فرد حق آزادی بیان دارد البته مشروط به این که گفتار وی موجب تهمت و افترا زدن به شخص دیگری نشود.  از طرفی حق  و وظیفه وابستگی متقابل با یکدیگر دارند. هر گاه کسی دارای حقی باشد، شخص دیگری وظیفه دارد که به آن احترام بگذارد. وظیفه نوعی تعهد نسبت به انجام کار خاص، یا برداشتن گامی ویژه است؛ برای مثال پرداخت مالیات یا فرمانبرداری از قانون. 

 مقررات معنوی (احکام)
احکام، راهنمای ما در مواردی هستند که اختلاف نظر یا تضاد منافع وجود دارد. می‌توان مقررات معنوی یا احکام را به  عنوان نوعی سدشکن به حساب آورد. یعنی دستورالعمل‌هایی که می‌توان بدان وسیله اختلاف‌نظرها را از بین برد. احکام همان مقرراتی هستند که مربوط به رفتار فرد می‌شوند و اغلب می‌توانند به صورت ارزش‌های اخلاقی در آیند. 

 روابط انسانی
هر انسانی از طریق شبکه‌ای از روابط با دیگران ارتباط برقرار می‌کند. علت وجودی چنین رابطه‌ای این است که ما برای رسیدن به هدف‌‌های خود به حمایت و پشتیبانی متقابل یکدیگر نیاز داریم. ما همواره درصدد حفظ و تقویت این روابط هستیم و در این باره تصمیماتی می‌گیریم. این تصمیمات بازتابی از ارزش‌ها و اهمیتی‌ است که ما برای اصول اخلاقی قائل هستیم. 

نظرات کاربران

ارسال نظر

مدیران کاربلد+کارکنان مسئولیت پذیر=سازمان بهره ور

مدیران کاربلد+کارکنان مسئولیت پذیر=سازمان بهره ور

در تعيين عوامل مؤثر بر بهره‌وري نظرات متفاوتي وجود دارد و هر يك از دانشمندان و صاحبنظران عواملي را به عنوان عامل مؤثر مشخص كرده‌اند، اما به اجمال مي‌توان ‌مي‌گفت، عواملي چون آموزش شغلي مستمر مديران و كاركنان، ارتقاي انگيزش ميان كاركنان براي كار بهتر و بيشتر، ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي بروز خلاقيت مديران و كاركنان، برقراري نظام مناسب پرداخت مبتني بر عملكرد و برقراري نظام تنبيه و تشويق، وجدان كاري و انضباط اجتماعي، تحول در سيستم و روش‌ها نقشي حساس و كليدي دارند. علاوه بر اين، تقويت حاكميت و تسلط سياست‌هاي سازمان بر امور و صرفه‌جوئي به عنوان وظيفه ملي در بهره‌وري مؤثر است.
مشاهده
08/آذر/1399
نبرد نوشابه ها

نبرد نوشابه ها

سال 1886، آغازگر ورود نوشیدنی‌هایی به بازار است که بعدها زمینه‌ساز تولد نوشابه‌های گازدار می‌شد. اولین کسی که در این عرصه شروع به فعالیت کرد، «جان پم برتان» بود که یک نوشیدنی با برند pemberton’s French wine of cola به بازار عرضه کرد. نوشابه‌ای با قیمت 5 سنت که فقط در روز 9 شیشه از آن فروخته می‌شد. نوشیدنی با الکل که البته بعدها شکر جایگزین الکل شد. این نوشابه مدتی بعد از نام قبلی به برند coca-cola تغییر یافت. پم برتان دو سال بعد از دنیا رفت و نتوانست نفوذ نوشابه‌اش را در میان توده مردم ببیند. آساگریگز، همکار و موسس تجاری پم برتان حق تولید این نوشابه را خرید و در سال 1892 به طور رسمی شرکت و کارخانه coca-cola را تأسیس کرد.
مشاهده
08/آذر/1399
قوطی های فولادی در سودای بازگشت

قوطی های فولادی در سودای بازگشت

در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد قوطی‌های نوشابه از آلومینیوم ساخته می‌شود. دلیل آن هم قیمت کمتر، بازیافت آسان‌تر و سبک‌تر‌بودن وزن قوطی‌ها و هزینه حمل و نقل آن‌ها است.۳۰ سال پیش بیشتر قوطی‌ها از فولاد قلع اندود ساخته می‌شد که سنگین بودند، به آسانی سوراخ می‌شدند و محتویات درون آن‌ها بو و مزه فلز به خود می‌گرفت، تنها امتیاز این قوطی‌ها از نظر زیست محیطی زنگ زدن و از بین رفتن آهنی بود که فولاد از آن ساخته می‌شد. اکنون شرکت‌های فولادسازی امکانات تولید را بهبود بخشیده‌اند و تصور می‌کنند که می‌توانند با بازار مصرف قوطی‌های آلومینیومی به رقابت برخیزند. این شرکت‌ها اکنون می‌توانند قوطی‌های فولادی خیلی نازک‌تر تولید کنند و چون بهای آلومینیوم افزایش یافته است، ساختن قوطی‌های فولادی در عمل ارزان‌تر تمام می‌شود.
مشاهده
08/آذر/1399
با PET هم پول دربیاورید و هم به محیط زیست کمک کنید

با PET هم پول دربیاورید و هم به محیط زیست کمک کنید

PET (اپلي اتيلن ترفتالات) از پليمرهايي است که براي ساخت بطري‌هاي پلاستيکي نوشابه از آن استفاده مي‌شود. پلي اتيلن ترفتالات يکي از مواد بي خطر به شمار مي رود و شماره “1” روي بطريهاي آب نيز بيانگر همين موضوع است. اين دسته از پلاستيک ها، نوعي از رزين هاي پليمري ترمو پلاستيک است که کاربردهاي مفيدي در زمينه هاي متفاوت از جمله، توليد الياف مصنوعي، و ظروف بسته بندي مواد غذايي و ساير موارد ترموفرمينگ دارد. و اين ماده برخلاف نام علمي اش، حاوي پلي اتيلن نيست.
مشاهده
08/آذر/1399